Noteikumi

Vispārēja vienošanās

  • SIA OA parts, reģ. Nr 40203101209; nodrošina tīmekļa lapā www.oaparts.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos un ir to sastāvdaļa.
Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

  • oaparts.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.


  •  Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas oaparts.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”

Preču atgriešana

  • To drīkst atgriest divu nedēļu laikā
  • Tai nedrīks būt bojāts iepakojums
  • Tā nedrīkst būt netīra un ar montāžas pazīmēm
  • Tā nedrīks būt bojāta

Ja netiks ievērotas šīs prasības tad prece netiks pieņemta.

1uz
2uz
3uz
4uz
5uz
6uz
7uz
8uz