Privātums

Privātums

 • Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
 • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
 •  Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
 • Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet mājas lapu nākamajā reizē. Tiek izmantotas sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par mūsu mājas lapas izmantošanu.
 • Preču cenas
 •  Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.
 •  Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
 •  Samaksa par pirkumu veicama ar priekšapmaksu.

Preču atgriešana

 • To drīkst atgriest divu nedēļu laikā
 • Tai nedrīks būt bojāts iepakojums
 • Tā nedrīkst būt netīra un ar montāžas pazīmēm
 • Tā nedrīks būt bojāta

Ja netiks ievērotas šīs prasības tad prece netiks pieņemta.

1uz
2uz
3uz
4uz
5uz
6uz
7uz
8uz