Noteikumi

1. Vispārēja vienošanās

 • SIA OA parts, reģ. Nr 40203101209; nodrošina tīmekļa lapā www.oaparts.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos un ir to sastāvdaļa.
Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

 • oaparts.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.


 •  Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas oaparts.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”2. Maksājums ar VISA vai MasterCard kartēm

Interneta vidē viens no vispierastākajiem un senākajiem maksāšanas veidiem. Maksājumu sistēma ir nodrošināta pret krāpnieciskiem darījumiem, iekļaujot 3D Secure tehnoloģija — unikālā sistēma, kura nodrošina drošu pirkumu apmaksu internetā un ir daļa no globālam programmām MasterCard® SecureCode™ Verified by Visa. Jums kā pircējam obligāti nepieciešams iepazīties ar lietošanas noteikumiem un jāpiekrīt tiem, pirms varēsiet veikt maksājumu.
Visa, MasterCard karšu un Banklink maksājumu apstrādi veic BilderlingsPay SIA. Detalizētāku informāciju par maksājumu drošību varat izlasīt www.bilderlingspay.com.
3D secure tehnoloģija ir starptautiski atzīta aizsardzības sistēma, kura nodrošina kartes lietotāja identitātes papildu pārbaudi un kartes datu pašu aizsardzību interneta vidē. Sistēma tika radīta, lai samazinātu krāpšanas gadījumu iespējamību interneta veikalos un vairotu cilvēku uzticēšanos pirkumiem internetā.3. Preču atgriešana
5.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci. Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Preci jāatgriež 14 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas datuma uz adresi Bauskas iela 193A, Rīga, Latvija, LV-1076.
5.2.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: bojāts iepakojums u.c.), vai priekšmetam ir lietojuma pazīmes;
 pircējs ir atvēris preču oriģinālo iepakojumu.
5.3. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
5.4. Ja pasūtāmā prece nav noliktavā un ir speciāli pasūtīta Jums (turpmāk ''specpasūtījums'') tad SIA OA parts preci pēc izsniegšanas atpakaļ nepieņem. Specpasūtījuma noteikumiem jūs piekrītat pasūtot un apmaksājot rēķinu. Šie noteikumi neattiecas uz preci kas ir bojāta.

4. Nepārvaramā vara
OAparts.lv nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice.
Papildus informācija:
LR MK Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"
LR MK Noteikumi Nr. 631"Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"


5. Piegāde

Piegādes maksa nav iekļauta preces cenā.
Preces piegāde var aizņemt 7-16 darba dienas.


6.Privātums

 • Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
 • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
 •  Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.
 • Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet mājas lapu nākamajā reizē. Tiek izmantotas sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par mūsu mājas lapas izmantošanu.
 • Preču cenas
 •  Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.
 •  Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
 •  Samaksa par pirkumu veicama ar priekšapmaksu.

Preču atgriešana

 • To drīkst atgriest divu nedēļu laikā
 • Tai nedrīks būt bojāts iepakojums
 • Tā nedrīkst būt netīra un ar montāžas pazīmēm
 • Tā nedrīks būt bojāta

Ja netiks ievērotas šīs prasības tad prece netiks pieņemta.

1uz
2uz
3uz
4uz
5uz
6uz
7uz
8uz